پوستر فیلم  آواز تهران

آواز تهران

محصولایران
فیلم سینمایی «آواز تهران» داستان مردی به نام «رحمان» مهاجر شهرستانی است که در تهران با «فریدون» که کارش قاچاق فیلم های ویدیویی است آشنا می شود. فریدون که ناراحتی قلبی دارد، از اشتیاق رحمان برای جستجوی شغلی مناسب و همچنین سادگی اش، سو استفاده می کند.