پوستر فیلم  باغبانان

باغبانان

محصولآمریکا
مینی سریال «باغبانان» داستان یک زوج فداکار و به ظاهر مهربان است که تصمیم می گیرند والدینشان را به قتل برسانند. در این میان دو جسد در حیاط پشتی خانه ای در انگلستان کشف می شود و این زوج انگلیسی به ظاهر معمولی در کانون تحقیقاتی فوق العاده قرار می گیرند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Will Sharpe
Katie Carpenter
Ed SinclairWill Sharpe
Arthur Sharpe
Elen Pierce Lewis