پوستر فیلم  آزادی مشروط

آزادی مشروط

محصولایران
سریال «آزادی مشروط» درباره سه نفر زندانی است که در زندان به سر می برند، اما با ورود کرونا به ایران آن ها موفق می شوند تا آزادی مشروط را تجربه کنند. به شرطی که در بیمارستان مشغول شده و به بیماران خدمت رسانی کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر