پوستر فیلم  عزیمت

عزیمت

محصولآمریکا
فیلم «عزیمت» داستان پدر و پسری از دو دنیای متفاوت است. «دیوید» نوجوانی غرق در دنیای مدرن است که دنیای او داخل تلفن هوشمندش محصور شده و ارتباط چندانی با طبیعت ندارد. پدرش «کال» یک شکارچی عاشق طبیعت است. او در کوه های دور افتاده «مونتانا» زندگی می کند. پدر او وظیفه خود می داند که مردانگی را به پسرش بیاموزد. اما در آخرین سفر با مشکلاتی روبرو می شوند.
Alex SmithAndrew J. Smith
Brunson GreenLaura Ivey
Alex Smith
Ernst Reijseger
Michael Taylor