پوستر فیلم  من مادرم

من مادرم

محصولایران
فیلم سینمایی «من مادرم» داستان زندگی بانویی است که پس از هفت سال باردار می‌ شود و همه چیز خوب است تا این که یک خبر غیر منتظره تمام رویاهای او را خراب می‌ کند.