سارا و آیدا
بستن
پوستر فیلم  سارا و آیدا

سارا و آیدا

محصولایران
فیلم «سارا و آیدا» «Sara and Ayda» با کارگردانی «مازیار میری» درباره دوستان صمیمی به نام های سارا و آیدا است که در یک شرکت اقتصادی با هم همکار هستند. مادر سارا معلمی بازنشسته است که به دلیل ضمانت چک برگشتی «میثاق» (فرزند دیگرش و برادر سارا) به زندان می افتد. در این بین سارا درصدد آزادی مادرش است.
مازیار میری
مازیار میری
امیر عربی