پوستر فیلم  دوست من خرس

دوست من خرس

محصولکانادا
فیلم «دوست من خرس» درباره دختری کوچک با نام «امیلی» است که با دوست خود، یک خرس زندگی می کند. این خرس کوچک بعد از مدتی بزرگ شده و در جنگل آزاد می شود. یک روز امیلی برای تفریح به جنگل رفته و گم می شود و حالا خانواده به دنبال اوست .
فیلم‌های پیشنهادی
Paul Ziller
David PerlmutterMary Sparacio
Peter Allen
Robert Zaitzow