پوستر فیلم  ۵۰/۵۰

۵۰/۵۰

محصولآمریکا
فیلم «۵۰/۵۰» داستان «آدام» نویسنده 27 ساله برنامه های رادیویی است که چند وقتی است از کمردرد های شدیدی رنج می برد. او پس از مراجعه به دکتر، با حقیقت تلخی روبرو می شود که زندگی اش را تحت تاثیر قرار می دهد. «آدام» به نوع نادری از سرطان ستون فقرات مبتلا شده است و شانس زندگیش 50/50 است.
Jonathan Levine
Will Reiser
Michael Giacchino
Zene Baker