پوستر فیلم  تیکی تاکا

تیکی تاکا

محصولهند
فیلم «تیکی تاکا» «Tiki Taka» درباره یک جوان آفریقایی است که با یک کارتل مواد مخدر آشنا می شود و برای این که بتواند همراه او یک محموله مواد مخدر را به هند بیاورد مجبور می شود به بهانه عجیب، اطرافیانش را راضی کند.