پوستر فیلم  آفتاب، مهتاب، زمین

آفتاب، مهتاب، زمین

محصولایران
فیلم سینمایی «آفتاب، مهتاب، زمین» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی «علی قوی تن» است. این فیلم داستان زندگی یک مرد روحانی است که برای احقاق حق خود، به ناچار وارد روستایی می شود که همه آدم های آن جا برایش غریبه اند.
علی قوی تن
علی قوی تن
علی قوی تن