پوستر فیلم  خال خالی

خال خالی

انیمیشن «خال خالی» داستان یک دایناسور کوچک و زرنگ و بازیگوش است. یک تیرانوسور سرکش به نام «یک چشم» برای غصب قلمرو، خانواده اش را نابود می کند و او تنها می ماند. چند سال بعد با یک تاربوساروس ماده به نام «چشم آبی» آشنا می شود و با هم زندگی می کنند. اما سرنوشت ناپایدار است و مجدد او را در مقابل این دایناسور یک چشم قرار می دهد
فیلم‌های پیشنهادی
Han Sang-Ho
Won-Bum Kim
Mo-Gyun KuMi Sung-lee
Min-kyeong Shin