پوستر فیلم  عوامل انسانی

عوامل انسانی

فیلم «عوامل انسانی» داستان خانواده ای از طبقه متوسط متشکل از «جان»، «نینا» و دو فرزندشان است. ماجرایی باعث شک و بی اعتمادی درون خانواده می شود و آن ها تصمیم می گیرند برای رهایی از این جو متشنج، آخر هفته را در یک استراحتگاه ساحلی بگذرانند. اما حادثه ای تهدیدآمیز همه چیز را از تعادل خارج می کند و شکنندگی حقیقت و قدرت دیدگاه فردی را آشکار می سازد.
فیلم‌های پیشنهادی
Ronny Trocker
Ronny Trocker
Anders Dixen
Julia Drack