پوستر فیلم  تا ثریا

تا ثریا فصل 1 قسمت 27

محصولایران
سریال «تا ثریا» درباره زنی به همین نام است که پانزده سال است همسر خود را از دست داده است. او در بیمارستانی مشغول به پرستاری بوده که با سرهنگ بیماری آشنا می شود و پس از درمان او به صورت پنهانی با یکدیگر ازدواج می کنند. ثریا مبلغ زیادی را به عنوان قرض به پسر سرهنگ قرض می دهد و قرار است سود پول او را طی مدت زمان خاصی برگرداند. همین امر باعث شروع ماجراهای تازه می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
سیروس مقدم
الهام غفوری
سعید فرهادی