پوستر فیلم  سه قهرمان: وارث تاج و تخت

سه قهرمان: وارث تاج و تخت

محصولروسیه
انیمیشن «سه قهرمان: وارث تاج و تخت» داستان انتخاب وارث تاج و تخت برای شاهزاده «کیف» است که در بستر بیماری است. او «زاباوا» خواهرزاده دوست داشتنی خود را انتخاب می کند. زاباوا اکنون با همسرش «یلیسی» در قسطنطنیه دور تحصیل می کند. شاهزاده کیف برای اسکورت سالم شاهزاده خانم به خانه، از سه قهرمان کمک می خواهد، اما این سفر بدون خطر نیست زیرا امپراتور می خواهد شوهر زاباوا را بکشد و او را مجبور به ازدواج با پسرش کند.
فیلم‌های پیشنهادی