پوستر فیلم  پت و مت

پت و مت

انیمیشن «پت و مت» درباره دو دوست است که با مشکلات خود ساخته ای رو به رو می شوند و سعی می کنند با استفاده از هر چیز غیر ممکن و ممکنی آن ها را حل کنند و راه حل های با مزه و جالب این دو همیشه منجر به مشکلات بیشتر می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر