پوستر فیلم  آلیس

آلیس

محصولآمریکا
فیلم «آلیس» داستان زن سیاه پوستی است که روزهای خود را در مزارع جنوبی به بردگی می گذراند و بی قرارانه در آرزوی آزادی است. او پس از یک درگیری خشونت آمیز با مالک مزرعه از آن جا فرار می کند و با دنیای مدرنی روبرو می شود که اصلا تصوری از وجودش نداشت.
فیلم‌های پیشنهادی
Krystin Ver Linden
Peter Lawson
Krystin Ver Linden
CommonPatrick Warren
Byron Smith