پوستر فیلم  آمبولانس

آمبولانس

فیلم «آمبولانس» داستان مردی است که برای پرداخت هزینه های پزشکی همسرش به پول نیاز دارد. وقتی او از برادر خوانده اش کمک می خواهد با پیشنهاد یک سرقت بزرگ روبرو می شود. آن ها در حال فرار از دست پلیس، ناآگاهانه آمبولانسی را می ربایند که حامل بیماری با شرایط حیاتی است. آن ها که در یک تعقیب و گریز با سرعت بالا گرفتار شده اند، باید راهی بیابند تا از قانون پیشی بگیرند و در عین حال گروگان های خود را زنده نگه دارند.
فیلم‌های پیشنهادی