پوستر فیلم  گربه ها و هلو شهر

گربه ها و هلو شهر

محصولچین
انیمیشن «گربه ها و هلو شهر» داستان گربه ای است که به همراه پسرش در یک آپارتمان زندگی می کند. اما زمانی که پسرش برای یافتن بهشت، پا به دنیای بیرون می گذارد او نیز مجبور می شود تا برای یافتن پسرش راهی دنیای بیرون از آپارتمان شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Gary Wang
Zhou YuYe Yuan
Gary Wang
Haowei Guo
Ji Zhao