پوستر فیلم  گوسفند سیاه

گوسفند سیاه

محصولآمریکا
فیلم «گوسفند سیاه» درباره فرماندار آینده نگر واشنگتن «آل دانلی» است که تنها مانع پیشرفت خود را برادر کوچکترش «مایک» می داند و برای دور نگه داشتن برادرش از دردسر به دستیار خود ماموریت می دهد که در زمان انتخابات مراقب او باشد.
فیلم‌های پیشنهادی
Penelope Spheeris
Fred Wolf
William Ross
Ross Albert