پوستر فیلم  دانستنیها

دانستنیها

محصولآمریکا
مستند «دانستنیها» عنوان سریالی است که در هر قسمت با زبانی ساده چگونگی ساخت وسایل مورد نیاز انسان ها در زندگی را بازگو می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
یلدا کاسبی