پوستر فیلم  سرقت بزرگ قطار

سرقت بزرگ قطار

محصولانگلیس
فیلم «سرقت بزرگ قطار» داستان بزرگترین سرقت در تاریخ بریتانیا است که در 8 آگوست 1963 رخ داد. قطاری در فاصله 35 مایلی لندن ربوده و مورد سرقت قرار می گیرد. کارآگاه «تامی باتلر» و تیم خبره اش برای شناسایی سارقان و قرار دادن آن ها در پشت میله های زندان، قبل از فرار از کشور، با زمان رقابت می کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Julian JarroldJames Strong
Julia Stannard
Chris Chibnall