پوستر فیلم  فینیک

فینیک

محصولروسیه
انیمیشن «فینیک» داستان موجوداتی پشمالو به نام «فین» است که در هر خانه ای زندگی می کنند، درحالی که تنها عده اندکی از وجود آن ها با خبر هستند. ماجرا از جایی شروع می شود که یک فین جوان به نام «فینیک» که اهمیتی به مسئولیتش در مراقبت از خانه نمی دهد، با دختر نوجوانی به نام «کریستین» آشنا می شود و طی اتفاقی آن ها باید برای حل معما و نجات شهر با یکدیگر همکاری کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Denis Chernov
Sergey Sidorov
Arkadiy Muratov