پوستر فیلم  ساوالان

ساوالان

محصولایران
فیلم «ساوالان» درباره گروهی از راهزن ها است که هر سال اهالی روستای «ساوالان» را غارت می کنند. اهالی روستا به توصیه کدخدا عده ای مزدور به رهبری دوربوش خان را به کمک می طلبند تا با راهزن ها مقابله کنند. جوانی به نام سلام نیز به آن ها ملحق می شود.
یدالله صمدی
یدالله صمدی
حسین زندباف