پوستر فیلم  خانه گوچی

خانه گوچی

محصولانگلیس
فیلم «خانه گوچی» درباره «پاتریزیا رجانی» زنی بیگانه با پیشینه ای معمولی است که با «مائوریتزیو گوچی» ازدواج می کند. بلند پروازی او باعث از هم پاشیدن میراث خانواده گوچی می شود و زنجیره ای از خیانت، افول اخلاقی، انتقام و نهایتا قتل را به بار می آورد.
فیلم‌های پیشنهادی
Ridley Scott
Harry Gregson-Williams
Claire Simpson