پوستر فیلم  پنگوئن ببری

پنگوئن ببری

محصولفرانسه
انیمیشن «پنگوئن ببری» داستان پنگوئنی به نام «موریس» است که خیال می کند یک ببر است. او که استاد کنگ فو است قصد دارد همراه با دوستانش نظم و عدالت را در جنگل حفظ و برقرار کنند. هنگامی که دو پنگوئن از قطب جنوب در جستجوی «پنگوئن جنگجو» می آیند تا از کلونی خود در برابر گله های مهاجم شیرهای دریایی دفاع کنند، «موریس» تیمی از دوستان جنگلی را برای نجات آن ها جمع می کند.
فیلم‌های پیشنهادی
David AlauxEric Tosti
Jean-François Tosti
David AlauxEric Tosti
Olivier Cussac