پوستر فیلم  گروه اسرارآمیز بندیکت

گروه اسرارآمیز بندیکت

محصولآمریکا
سریال «گروه اسرارآمیز بندیکت» درباره فردی با استعداد و باهوش به نام آقای «بندیکت» است که چهار کودک یتیم را برای انجام یک ماموریت خطرناک و نفوذ به یک موسسه، استخدام می کند. این موسسه در واقع مدرسه‌ ای است که توسط آقای «کورتین» اداره می شود که با نفوذ به ضمیر ناخودآگاه افراد، ایده‌ ها و افکار خود را به آن ها القا می کند. حال قرار است این چهار کودک جلوی شرارت‌ های آقای کورتین را بگیرند و دنیا را از کنترل او خارج کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی