پوستر فیلم  داگ از برق جدا می شود

داگ از برق جدا می شود

محصولآمریکا
انیمیشن «داگ از برق جدا می شود» داستان رباتی به نام «داگ» است که احساس می‌ کند زندگی‌ اش باید همانند انسان ها باشد. در حالی که تمام ربات ها می بایست به برق متصل باشند، «داگ» کنجکاو از برق جدا می شود و با بهترین دوست خود «اما» وارد دنیای انسان ها شده و می خواهد تجربه های فراوانی را به دست آورد.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی