در وجه حامل
بستن
پوستر فیلم  در وجه حامل

در وجه حامل

محصولایران
فیلم « در وجه حامل» داستان زنی به نام «مهری» است که بر اثر یک اتفاق در موقعیتی ناخواسته قرار می‌ گیرد که بر اساس آن باید بدهی‌ های شوهرش را پرداخت کند.
بهمن کامیار
مصطفی کیایی
بهمن کامیار
حامد ثابت