پوستر فیلم  بی نشان

بی نشان

محصولایران
سریال «بی نشان» داستان زندگی «شهاب» سردبیر پیشکسوت یک رسانه خبری است که مسائل و موضوعات اقتصادی، جامعه را دنبال می کند. «متین» خواهر زاده او نیز یک فعال رسانه ای است که فساد چهره های مشهور را افشا می کند. آن ها با شعار «برای احقاقِ حق و حقیقت، آبرو که سهل است؛ جان باید داد!» ماجراهایی را پیگیری می کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر