پوستر فیلم  کاتب اعظم

کاتب اعظم

محصولایران
سریال «کاتب اعظم» اتفاقات شب تا عصر عاشورا را از زاویه نگاه کاتبان و راویان خیمه لشگر یزید روایت می کند. شبانی که فرزند کاتب فراری و کشته شده دربار معاویه است، آمده تا در ظهر عاشورا، مواجهه سپاه شمر و عمربن سعد را با لشکر امام حسین (ع) ببیند و بنویسد. چالشی بین او و چند نفر از سربازان و محافظان چادر کاتبان عمر بن سعد پیش می آید و بدین ترتیب داستان ادامه می یابد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر