پوستر فیلم  گودزیلا: سلطان هیولاها

گودزیلا: سلطان هیولاها

فیلم «گودزیلا سلطان هیولاها» با دوبله فارسی و بازی «میلی بابی براون»، درباره درگیری میان هیولاهای غول‌ پیکر باستانی است. هنگامی که این ابر موجودات باستانی که گمان می‌ شد افسانه هستند دوباره ظاهر می‌ شوند، همگی برای برتری رقابت می‌ کنند. از جمله «گودزیلای» قدرتمند که با «ماترا»، «رودان» و حریف نهایی‌ اش «شاه سه سر» باید روبرو شود و انسان هایی که باید خود را از خطر این موجودات حفظ کنند.
فیلم‌های پیشنهادی