پوستر فیلم  روز کلمبوس

روز کلمبوس

محصولآمریکا
فیلم «روز کلمبوس» داستان دزدی به نام «جان» است که پس از سرقت در پارک شهری پنهان می شود و از طریق نوجوانی سعی می کند با همسر سابق خود که به همراه دخترش از او جدا شده اند، صحبت کند. او امیدوار است که اکنون بتواند دوباره همسرش را به زندگی برگرداند. اما تنها یک روز فرصت دارد تا آسیب وارد شده در بزرگ ترین دزدی دوران حرفه ای خود را جبران کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Charles Burmeister
Charles Burmeister
Michael A. Levine
Jake Pushinsky