پوستر فیلم  لاما لاما

لاما لاما

محصولآمریکا
برای راهنمای والدین و انتخاب دقیق‌تر،در کدوموبخوانید
انیمیشن «لاما لاما»داستان های با مزه شتر بی کوهانی به نام «لاما» است که در هر قسمت با کمک مادر خود، درباره نحوه زندگی، تفریح کردن و ارتباط با دوستانش نکاتی را فرا می گیرد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Chuck Sheetz
Jane Startz
George Garriel
Pete Higgins