پوستر فیلم  حورا

حورا

محصولایران
فیلم سینمایی «حورا» درباره پسری به نام «هادی» است. او در یک باغ کوچک در حومه بیابان زندگی می کند. باغ خشک شده است، زیرا راه آب آن توسط پروژه توسعه راه آهن نابود شده است.