خجالت نکش
بستن
پوستر فیلم  خجالت نکش

خجالت نکش

محصولایران
فیلم «خجالت نکش» ماجرای صنم خانوم با بازی «شبنم مقدم» است که حق داره خجالت بکشه چون چندتا بچه بزرگ و عروس داره. سنی ازش گذشته اما قنبر با بازی «احمد مهران فر» که به فکر پیشرفت مملکته اصلا خجالت سرش نمیشه معتقده حلال کن هزار کن خجالت نکش. این زوج می خوان سر پیری دوباره بچه دار بشن و این قضیه کلی براشون مشکل ایجاد می کنه.