پوستر فیلم  پهلوانان پویا

پهلوانان پویا

محصولایران
برنامه «پهلوانان پویا» مهارت های حرکتي را به کودکان مي آموزد. عادت به زندگی آپارتمانی، کم تحرکی کودکان را در پی داشته است. اين برنامه تلاش می کند مهارت های حرکتی را تحت بازی های آپارتمانی آموزش داده و آداب و سنت های قديم پهلوانی و ارزش های اخلاقی مرسوم بين پهلوانان را در زندگی به آن ها آموزش دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
بازیگران سریال پهلوانان پویا