پوستر فیلم  بانو

بانو

محصولایران
سریال «بانو» داستان زنی به نام «ملک خاتون» معروف به «بانو» است که پس از گذشت ۲۰ سال، در صدد گرفتن انتقام و اعاده حیثیت به شهری باز می گردد که مردمانش به او ستم کرده اند. در این راه اتفاقاتی رخ می دهد که شهربانی و مردم نیز در آن دخیل می شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
محمد بیک زاده
نادر وحید
حسین کاج