پوستر فیلم  واکسی

واکسی

محصولایتالیا
فیلم «واکسی» داستان «جوزپه فیلیپوچی» و «پاسکواله مگی» دو پسر نوجوان است که روزهای خود را در خیابان های رم با واکس زدن کفش سربازان آمریکایی می گذرانند تا با پس انداز خود یک اسب بخرند. اما پس از این که پسران به خاطر جنایتی که مرتکب نشده اند به زندان نوجوانان فرستاده می شوند، زندگی آن ها برای همیشه تغییر می کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Vittorio De Sica
Paolo William Tamburella
Alessandro Cicognini
Niccolò Lazzari