پوستر فیلم  سگ های نگهبان: جت برای نجات

سگ های نگهبان: جت برای نجات

انیمیشن «سگ های نگهبان: نجات توسط جت» داستان سگ های نگهبان فوق العاده ای است که باید با کمک شاهزاده خانم «بارکینگبرگ» در برابر ولیعهد «دوک فلپینگتون» پسر عموی شاهزاده، ایستادگی کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Charles E. Bastien
Jason McKenzie
Louise Moon