پوستر فیلم  بین المللی

بین المللی

محصولآمریکا
فیلم «بین المللی» داستان «لوییس سالینجر» پلیس بین الملل است که به همراه «النور ویتمن» رییس اینترپل به دنبال عوامل فساد در بانک تجارت و سرمایه که متهم به همدستی با تروریستان هستند، می گردند.
فیلم‌های پیشنهادی
Tom Tykwer
Eric Warren Singer
Mathilde Bonnefoy