پوستر فیلم  همسایه های خوب

همسایه های خوب

محصولایران
مستند «همسایه های خوب» زندگی و فعالیت افرادی را به تصویر کشیده است که با استقامت بسیار، امید و انسانیت را در افراد، زنده نگه داشته‌ اند و برای رقم زدن اتفاقات خوب تلاش می‌ کنند. عوامل سازنده این مستند سوژه‌ های خود را از استان‌ های سیستان و بلوچستان، کرمان، زنجان، مازندران، گیلان، گلستان و تهران، طی ۶ ماه کار پژوهشی انتخاب کرده اند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر