پوستر فیلم  تاتی و طوطو

تاتی و طوطو

محصولایرلند
انیمیشن «تاتی و طوطو» یا «صخره پافین ها» در ایرلند یک جزیره زیبا و وحشی وجود دارد که «اوونا» و برادر کوچکش به همراه خانواده و دوستانشان در آن جا زندگی می کنند و «اوونا» در هر قسمت ماجراهای جالبی را رقم می زند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Maurice Joyce
Laura CampbellJohn McDaid
Lily BernardTomm Moore
Charlene Hegarty
Alan Slattery