پوستر فیلم  پلیس بللویل

پلیس بللویل

محصولفرانسه
فیلم «پلیس بللویل» از آن جایی شروع می شود که دوست دوران کودکی بللویل از «میامی» پس از هشدار دادن به باندهای مواد مخدر کشته می‌ شود، بللویل به «میامی» نقل مکان می‌ کند و با یک افسر محلی همکاری می‌ کند تا جنایتکاران را سرنگون کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Rachid Bouchareb
Éric Neveux