پوستر فیلم  هنگ هفتم را چه کردی

هنگ هفتم را چه کردی

محصولفرانسه
فیلم «هنگ هفتم را چه کردی» داستان سه سرباز به نام های «پیتیویر»، «تاسین» و «چادارد» است. در زمان مبارزات فرانسه و آلمان در سال ۱۹۴۰ بعد از شکست فرانسه، مردان گروهان هفتم هنگ ۱۰۸ سیگنال توسط سربازان آلمانی به اسارت گرفته شدند؛ اما این سه سرباز که به عنوان پیش آهنگ به قبرستان مجاور رفته بودند توانستند فرار کنند. آن ها ناخواسته با قرار گرفتن در موقعیت هایی خنده دار و باورنکردنی، باعث خرابکاری در ارتش آلمان و آزادی گروهان هفتم می شوند.
Robert Lamoureux
Alain Poiré
Robert Lamoureux
Henri Bourtayre
Gérard Pollicand