پوستر فیلم  آدم خوار

آدم خوار

محصولایران
سریال «آدم خوار» درباره دو دوست صمیمی است که تصمیم می گیرند برای امرار معاش خودشان شرکت هرمی را تاسیس و به دنبال جذب نیروی انسانی برای آن باشند اما در ادامه اتفاقاتی برای آن ها رخ می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
جواد مزدآبادی
محمدرضا شفیعی
حامد رضی