پوستر فیلم  کریپتو

کریپتو

محصولآمریکا
فیلم «کریپتو» درباره یک بازرس درستکار در «وال استریت» است که در حین تحقیق در رابطه با بانک مورد اعتماد شهر، متوجه حضور شبکه‌‌ ای از فعالیت‌ های مالی غیرقانونی می‌ شود. حالا سعی دارد تا مانع فعالیت این شبکه بزرگ شود.
John Stalberg Jr
Nima Fakhrara
Brian Berdan