پوستر فیلم  کتاب جنگل

کتاب جنگل

فیلم «کتاب جنگل» «The Jungle Book» درباره پسر کوچکی به نام «موگلی» است که تا ۱۰ سالگی در جنگل و در کنار حیوانات و توسط خانواده‌ ای از گرگ‌ ها بزرگ شده است، اما اکنون او باید برای این که توسط شیر خان کشته نشود، جنگل را ترک کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Jon Favreau
Jon FavreauBrigham Taylor
Justin Marks
John Debney