پوستر فیلم  نبض جنگل

نبض جنگل

محصولموریس
در این سری از مجموعه انیمیشن «نبض جنگل» پس از این که یک سفینه فضایی سقوط می کند حیوانات جنگل تصمیم می گیرند با موجود فضایی دوست شوند و کاری کنند تا بقیه موجودات فضایی برای تصرف زمین به آن حمله نکنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Brent Dawes
Brent DawesSam Wilson
Andries Smit