پوستر فیلم  ماجراهای تن تن

ماجراهای تن تن

محصولآمریکا
انیمیشن «ماجراهای تن تن» درباره خبرنگار جوان بلژیکی است که این بار به همراه کاپیتان «هادوک» درگیر ماجرای راز یک کشتی غرق شده قدیمی و محموله مخفی اش می شود که توسط جد کاپیتان هادوک هدایت می شده. اما شخص دیگری هم در جستجوی این کشتی است.
فیلم‌های پیشنهادی
Steven Spielberg
Steven Spielberg
Hergé
John Williams