پوستر فیلم  نه یکی کمتر

نه یکی کمتر

محصولچین
فیلم «نه یکی کمتر» داستان دختر 13 ساله به نام «وی مینژی» است که بعد از رفتن معلم مدرسه از دهکده آن ها برای مراقبت از مادر بیمارش، او موظف می شود تا برای یک ماه معلم مدرسه شود و اگر از ترک تحصیل دانش آموزان جلوگیری کند، به او پاداش خواهند داد. اما در عرض چند روز، فقر یکی از دانش آموزان به نام «ژانگ هویکه»، او را مجبور می کند تا برای کار به شهر برود. «مینژی» برای برگرداندن او دست به تلاش هایی می زند.
فیلم‌های پیشنهادی
Yimou Zhang
Yu Zhao
Xiangsheng Shi
Bao San
Ru Zhai